Wyposażenie serwerowni

Sprzęt w serwerowni

Serwerownia wyposażona jest w szafy teleinformatyczne wykonane z reguły w standardzie rack 19”, o wymiarach (szerokości, głębokości i wysokości) oraz nośności zależnych od przeznaczenia danej szafy rodzaju, ilości oraz ciężaru montowanego w niej sprzętu serwerowego i sieciowego). Budowanie szaf ma na celu ułatwienie utrzymywania sprzętu w serwerowni, zapewnieniu łatwej komunikacji, organizację okablowania oraz również właściwego ich chłodzenia.

Temperatura w serwerowni

Serwerownia musi posiadać odpowiednie warunki środowiskowe: optymalną temperaturę pomieszczenia (ok. 19ºC ), czystość i odpowiednią wilgotność. Zapewniane jest to  poprzez instalację klimatyzacji precyzyjnej, której celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza o ściśle wymaganych parametrach, ważnych dla sprawnego funkcjonowania sprzętu IT, a nie komfortu przebywających osób w pomieszczeniu. 

Zaplecze energetyczne

Duża ilość szaf serwerów wymaga zapewnienia dużej ilości energii elektrycznej. Dlatego pomieszczenie serwerowni powinny być zaopatrzone w odpowiednio zaprojektowane instalacje elektryczne, które będą zapewniać ciągłą i bezpieczną pracę sprzętu oraz odpowiednich osób.  W przypadku przepięcia w sieci (zaniki lub skoki) zabezpiecza się odpowiednimi zasilaczami UPSów, które gwarantują ciągłość pracy serwerów. Dodatkowo instaluje się poza pomieszczeniem serwerowni zasilanie zapasowe zazwyczaj w postaci generatora prądotwórczego lub drugiej linii zasilania ciągniętej z innego źródła.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Ważnym elementem jest zapewnienie odpowiedniego systemu przeciwpożarowego, który ochroni sprzęt przed skutkami wystąpienia pożaru poprzez jego wczesne wykrycie i sygnalizację oraz w razie braku interwencji umożliwi gaszanie go bez ryzyka uszkodzenia sprzętu, zatrzymania jego pracy, a nawet odłączenia urządzeń od prądu. Do tych systemów zalicza się mi.n: system gaszenia gazem, Stałe Urządzenie Gaśnicze – SUG. 

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Należy również zapewnić systemy bezpieczeństwa fizycznego. Zabezpieczenie dostępu do serwerowni przez firmę ochroniarską, blokady na drzwi, kontrolę dostępu oraz monitoringu w postaci kamer zapewni stałą kontrolę i zapobiegnie włamaniu, napadowi, dostaniu się do jego wnętrza osób niepowołanych, a w przypadku próby nieuprawnionego wtargnięcia ich zadaniem jest zasygnalizowanie zajścia. 

Łącza internetowe

Aby zapewnić sprawną komunikację urządzeń znajdujących i pracujących w serwerowni należy zapewnić odpowiednio zaplanowaną instalację okablowania strukturalnego, umożliwiającej przekaz danych  obrębie serwerowni jak i poza nią. Szybkie łącza do Internetu powinny gwarantować 24/7/365 dostępność do serwerów. Z wystarczającą dla potrzeb szybkością zarówno downloadu jak i uploadu. 

Podsumowanie

Wszystko to musi być odpowiednio przemyślane i zaprojektowane w zależności od potrzeb serwerowni, ilości mocy elektrycznej jaką ma zapewniać wszystkim urządzeniom, warunków technicznych pomieszczenia i budynku, w którym się znajduje i oczywiście wymagań użytkownika w stosunku do krytyczności i niezawodności hostowanego w niej systemu informatycznego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *